Zgodovina mesta Koper

KOPER – mesto sonca, morja in zgodovine


Zgodovina mesta Koper in izvor njegovega prvotnega imena segata v pradavnino: Aegida je grško-etrušačansko ime, ki spominja na egido (ščit) grške boginje modrosti in znanja Atene. Staro rimsko ime mesta, Capris, naj bi izhajalo iz dejstva, da so na otoku, kjer sprva ni bilo naselbine, redili koze.

Kraj je bil popolnoma porimljanjen v 16. stoletju pr. n. št., ko je istrski polotok postal sestavni del Venetia et Histria. To potrjujejo številne najdbe ostankov rimskih podeželskih vil (villa rustica) ter drugih arheoloških dokazov. Ko so severno Istro sredi 6. stoletja zasedli Bizantinci,

Koper se je leta 932 povezal z Benečani. Ti so skrbeli za varnejšo plovbo, s pogodbami pa so si počasi podrejali mesto. Pozneje so mestu gospodovali istrski mejni grofje in za njimi oglejski patriarhi. Ti so Koper izbrali za sedež svojih fevdalnih posesti v Istri in ga poimenovali Caput Histriae (Glava Istre), ki so ga kasneje poitalijanili v Capo d’Istria.

Trgovina in proizvodnja ter prodaja soli, nad katero je še od leta 1182 Koper imel monopol v Istri mu prinašajo napredek. V 16. stoletju postane upravno, sodno in davčno središče beneške Istre in je tekmovalo z Trstom, saj je imelo zaradi lege na otoku in utrjenih zidov ugoden obrambni položaj.

V času spopadov med Benečani in Avstrijo je trgovina z zaledjem, predvsem s Kranjsko, upadla. Mesto je prizadela kuga, v času katere se je število prebivalstva zmanjšalo z 8.000 na 1.800. S pomočjo trgovine s soljo, prodaje olja in vina mesto opomoglo. Pomembno pomorsko in trgovsko vlogo je Koper izgubil s propadom Beneške republike ter z dograditvijo železnice Dunaj–Trst (1857). Glavno trgovsko, pomorsko in industrijsko središče je postal Trst.

Po letu 1819 se je začelo dokončno rušenje mestnega obzidja, Kasneje je bil zgrajen kilometer dolg nasip s cesto (danes promenada) od starega pristanišča do Semedele. Koper je v času fašižma spadal pod Italijo. Leta 1947 je Koper na podlagi Devinskega sporazuma postal sedež cone B Svobodnega tržaškega ozemlja.

Po podpisu Londonskega memoranduma leta 1954 je Koper postal pomembno gospodarsko in politično središče slovenske obale, kar je povzročilo njegov vzpon.

Leta 1957 so začeli vzhodno od starega mesta graditi novo pristanišče ,danes Luka Koper. V mesto se je priseljevalo prebivalstvo iz slovenskega in jugoslovanskega zaledja.

Danes je Koper pombno pristaniško, gospodarsko, turistčno in univerzitetno mesto v Sloveniji in širši regiji.V mestu so tudi italijanski vrtec, osnovna šola in gimnazija. Koper velja za dvojezično mesto kot ostale obalne občine.

Scroll to Top